„Упознајмо боље Србију“ – ЕРАЗМУС+

2020-10-03T15:59:16+02:00

Дана 17.09.2020. у просторијама школе одржана је радионица на тему "Упознајмо боље Србију" са циљем да ученици који треба да иду на путовање у Будимпешту у оквиру пројекта ЕРАЗМУС+ што боље упознају своју државу и исту презентују својим домаћинима приликом посете центру за ванредне ситуације републике Мађарске.. Радионицу је држао директор школе Миломир Радић, а посебан акценат је дат на туристичким потенцијалима, природним богатствима и традицији народа кроз историју. Радионици је присуствовало 10 ученика