Изборни програми гимназија

2020-07-05T21:46:19+02:00

Драги наши ученици, Пред вама су обавезни изборни програми који се реализују у СШ "Лукијан Мушицки", у првом и другом разреду гимназије општег типа. Од понуђена четири изборна програма, сваки ученик бира два која ће слушати наредне године. Сви изборни програми реализују се кроз један час недељно и уклопљени су у редовни распоред ученика. Ученик у другом разреду може да бира нове изборне програме. Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални [...]