,,Исплати,, се бити ученик наше школе!

Данас потписани уговори са родитељима.
Осим плате коју добијају у фирмама у којима обављају праксу, ученици средње школе,,Лукијан Мушицки,, на подручју рада Машинство и Шумарство добијају подстицајна средства од стране Општине Темерин у износу од 5 000 динара на месечном нивоу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *