Не наставни кадар

Татјана Вељковић

Функција: Директор

Каролина Пакаи

Функција: Помоћник директора

Јована Грбић

Функција: Секртар

Нада Срећков

Функција: Педагог

Оливера Ковачевић

Функција: Психолог

Ангелика Курцинак

Функција:

Розалија Пасти

Функција:

Наставни кадар

Ангела Зеленка

Предмети: Биологија, Екологија и заштита животне средине

Аница Зеремски Павковић

Предмети: Пословна економија, Статистика, Маркетинг, Финансијско пословање, Јавне финансије, Национална економија, Ревизија, Књиговођство, Канцеларијско пословање, Економија и бизнис

Анико Тот

Предмети: Енглески језик

Анико Фехер

Предмети: Општа и неорганска хемија

Атила Шоти

Предмети: Математика Разредни старешина: I.5