Оператер машинске обраде

Оператер машинске обраде је савремени образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за: правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада на конвенционалним и нумеричким (ЦНЦ) машинама за обраду метала контролу квалитета рада, ефикасан рад у тиму, планирање поступака рада, примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.. 

Практична Настава

Пословне Вештине

Запошљавање

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати