Оператер за израду намештаја

Оператер за израду намештаја је савремени образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за: правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада машинску обраду и заштиту производа од дрветакројење материјала и пресвлачење (тапацирање) намештаја, склапање и монтажу столарских и тапетарских производа. Планирање поступака рада, контролу квалитета рада, ефикасан рад у тиму, примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине. 

Практична Настава

Пословне Вештине

Запошљавање

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати