Организатори практичне наставе

Драган Симоновић
Организатор практичне наставе
Емаил
Мирјана Вулетић
Организатор практичне наставе
Емаил
Предраг Инђић
Организатор практичне наставе
Емаил
Зорица Милошевић
Организатор практичне наставе
Емаил
Жолт Коња
Организатор практичне наставе
Емаил

Наставни кадар

Алберт Кази
Професор Рачунарства и информатике
Емаил
Александра Скенџић
Професор Српског језика и књижевности

Одељенски старешина: IV4

Емаил
Ангела Зеленка
Професор Биологије
Емаил
Аница Зеремски Павковић
Професор Економске групе предмета
Емаил
Анико Тот
Професор Енглеског језика
Емаил
Анико Фехер
Професор Хемије
Емаил
Атила Шоти
Професор Математике

Одељенски старешина: II5

Емаил
Балаж Ђармати
Професор Историје

Одељенски старешина: I5

Емаил
Биљана Ђуришић
Професор Немачког језика
Емаил
Биљана Лазић
Професор Историје
Емаил
Бошко Ивезић
Професор Рачунарства и информатике
Емаил
Валентина Ковачевић
Професор Економске групе предмета
Емаил
Верица Савић
Професор Економске групе предмета
Емаил
Весна Милетић
Професор Биологије

Одељенски старешина: I4

Емаил
Весна Поповић
Професор Енглеског језика
Емаил
Гордана Тот
Професор Енглеског језика

Одељенски старешина: I1

Емаил
Далиборка Башић
Професор Руског језика
Емаил
Даниела Кочичка Беук
Професор Ликовне културе

Одељенски старешина: III1

Емаил
Давид Савић
Професор Филозофије
Емаил
Дијана Пролић
Професор Географије

Одељенски старешина: I7

Емаил
Драган Симоновић
Професор Машинске групе предмета
Емаил
Дражана Алексић
Професор Економске групе предмета

Одељенски старешина: IV3

Емаил
Дранженка Славковић
Професор Машинске групе предмета

Одељенски старешина: III2

Емаил
Душан Покрајац
Професор Физичког и здраственог васпитања
Емаил
Душан Русмир
Професор Верске наставе

Одељенски старешина: II2

Емаил
Едит Кошут
Професор Практичне наставе
Емаил
Ева Чорба
Професор Хемије
Емаил
Жолт Коња
Професор Рачунарства
Емаил
Зорица Милошевић
Професор Практичне наставе

Одељенски старешина: II1

Емаил
Ибрани Лавдруш
Професор Електротехничке групе предмета
Емаил
Јелена М. Радић
Професор Економске групе предмета

Одељенски старешина: I3

Емаил
Јелена Ћосић Рожа
Професор Математике

Одељенска старешина: II8

Емаил
Каролина Пакаи
Професор Стручних предмета против пожарне заштите

Одељенски старешина: III5

Емаил
Каролина Фишер Фабрик
Професор Физике
Емаил
Каталин Шурањи Нађ
Професор Социологије
Емаил
Корнелиа Чорба
Професор Географије
Емаил
Лара Берић
Професор Математике

Одељенски старешина: III4

Емаил
Ласло Веребељи
Професор Машинске групе предмета

Одељенски старешина: II6

Емаил
Љиљана Симоновић
Професор Хемијске групе предмета

Одељенски старешина: II4

Емаил
Марија Адам
Професор Верске наставе
Емаил
Мартин Греилах
Професор Информатике и рачунарства
Емаил
Марија Куљић
Професор Социологије
Емаил
Марта Лакатош Хангоди
Професор Музичке културе
Емаил
Милан Пантош
Професор Физичког и здраственог васпитања
Емаил
Маријана Радовановић
Професор Српског језика и књижевности
Емаил
Маријана Томић
Професор Српског језика као нематерњи језик
Емаил
Маријета Селаковић
Професор Географије
Емаил
Милан Tомић
Професор Машинске групе предмета
Емаил
Милорад Мишковић
Професор Физичког и здраственог васпитања

Одељенски старешина: I2

Емаил
Милко Кузман
Професор Машинске групе предмета
Емаил
Миломир Радић
Професор Географије
Емаил
Мирјана Вулетић
Професор Економске групе предмета
Емаил
Мунир Рагеб - Ага
Професор Електротехнике
Емаил
Нада Лазић
Професор Права
Емаил
Наташа Радојчић
Професор Српског језика и књижевности

Oдељенски старешина: III7

Емаил
Наташа Томић Симић
Професор Српског језика и књижевности

Одељенски старешина: I8

Емаил
Ненад Игњатов
Професор Ликовне културе
Емаил
Оливера Ковачевић
Професор Психологије

Одељенски старешина: III3

Маил
Оливера Савић
Професор Електротехнике
Маил
Оливера Степановић
Професор Физике
Маил
Ото Чолак
Професор Латинског језика
Емаил
Павле Караћ
Професор Машинке групе предмета
Маил
Предраг Инђић
Професор Израде намештаја
Емаил
Рита Гајдач
Професор Математике
Емаил
Роберт Чорба
Професор Социологије

Одељенски старешина: IV5

Емаил
Сања Јовановски
Професор Практичне наставе
Емаил
Силвиа Кантар Фараго
Професор Мађарског језика и књижевности

Одељенски старешина: III6

Емаил
Синиша Шарић
Професор Филозофије
Емаил
Слађана Марковић
Професор Еколигије и заштите животне средине
Емиал
Славица Нинковић
Професор Математике
Емаил
Снежана Петковић Бумбић
Професор Енглеског језика
Емаил
Срђан Хрњак
Доктор медицине
Емаил
Стевка Станчић
Професор Информатике и рачунарства
Емаил
Тамара Дејановић
Професор Рачуноводствене групе предмета

Одељенски старешина: II3

Емаил
Терез Алберт
Професор Машинске групе предмета
Емаил
Урош Урошевић
Професор Рачунарства и информатике
Емаил