Механичар моторних возила

Механичар моторних возила је класичан и популаран образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за приватну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава радаправилно постављање, састављање и одржавање подсклопова, склопова и система моторних возила и машинапланирање поступака радаконтролу квалитета радаефикасан рад у тиму, примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.. 

Практична Настава

Пословне Вештине

Запошљавање

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати