Економија, право и администрација
- Финансијски администратор -

extensive-focused-features

Ученици се кроз 4 школске године године обучавају за обављање финансијско рачуноводствених послова. Поред општих предмета, кроз низ стручних предмета упознавају се са економијом предузећа, економијом државе као и међународном економијом. Иста сазнања употребљавају кроз рад виртуелних предузећа.

Кроз тај рад, ученици имају важне улоге од оснивања, управљања и одлучивања у предузећу. Евидентирају пословне промене и утврђивају успешност пословања предузећа. 

Са завршетком школовања они су оспособљени за самосталан рад. Како су нам финансијске одлуке неопходне и у свакодневном живот, овде можете добити веома корисне информације и савете. 

Области и знања које стичемо на образовном профилу - финансијски администратор

Основне вештине финансијског пословања

Овај предмет односи се првенствено на обуку уценика кроз финансијско рацуноводствене послове у оквиру пословања кроз виртуелна предузеца који уценици сами оснивају.
На један потпуно нови начин за ученике у односу на остале предмете у једном канцеларијском амбијенту кроз 3 школске године ученици заправо раде у својим предузећима,добијају потребна искуства за радно место из рачуноводствене области, уче се радној дисциплини и одговорности

Пословне вештине

Ученици на почетку стичу знање о томе како се предузеће оснива на који начин функционише и послује.На крају четврте године заједно са предметним наставницима ученицима се представља процедура затварања предузећа.
Наставни план предвиђа да се на почетку друге школске године овог смера ученици уводе у сам процес пословања и њихова прва обука управо се односи на само оснивање привредних друштава

Запошљавање

Стицањем знања из области пословања предузећа, обукама кроз виртуелна привредна друштва као и обављањем практићне наставе у реалним условима овај наставни програм предвиђа да су уценици оспособљени за рад у финансијком рачунововодственом сектору. Кроз остале предвиђене предмете стичу се неопходна економска и правна знања о администрацији,организацији и менаџменту предузећа,као и знање енглеског језика, рада на рацунару и друго

Оснивање фирме

Процедура оснивања виртуелних предузеца у школским условима, почиње почетком сколске године у другој години добијањем предмета –финансијко рацуноводствена обука.
У школи тренутно послују два виртуелна привредна друштва основана школске 2019/20 године. Једно предузеће под називом „Фотеља“ДОО које баве се трговином на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење. Друга фирма под називом “Фоотбалл Тиме” Доо и баве се трговином на велико спортском опремом

Администрација

Због саме процедуре око оснивања И крајњег исхода да ученици буду упознати са свим сегментима оснивања предузећа,овај процес траје неколико недеља. Кроз тих неколико недеља ученици отварају текуци рацун свог предузеца, уплаћују одређене новчане износе који су неопходни за почетак пословања, попуњавају документацију која се подноси АПР-у (агенцији за привредне регистре) а све како би добили решење о оснивању предузећа.Ова процедура се обавља преко Сервисног центра виртуелних предузећа који се налази у Сопоту и намењен је за организацију пословања виртуелних предузећа који се оснивају и послују у средњим сколома у Србији

Маркетинг

Обука у виртуелним предузећима подразумева увођење ученика у маркетиншке послове. Ученици израђују каталоге својих производа, бросуре и остали рекламни материјал који им омугаћава комуникацију са осталим виртуелним предузећима у Србији а уједно и побољшање у пословању самог виртуелног предузеца.У трећој и четврој години ученици овог смера имају могућност учествовања на Сајму вирутелних предузећа који организује Заједница економских школа Србије, заједно са школом домаћином а има и такмичарски и ревијални карактер.

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати.