Гимназија

Гимназија - општи смер

Зашто упистаи гимназију? Предметом који се уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друствених наука. Заступљени су скоро сви предмети из основне школе, уз неколоко нових ( латински језик, психологија, социологија, филозофија, устав и права грађана ). Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су подједнако добри и из друштвених предмета и још увек не могу да одлуче шта да изаберу.

Пројектна настава

Пројектна настава је модел организованог пројекта, (енг. Project-Based Learning), представља савремене концепте учења и поучавања, и за циљ има развијање функционалних знања ученика. Пројекат је комплексан задатак заснован на изазовном и интересантном питању или проблему, који тражи од ученика да постави истраживање, истражи, реши проблем кроз дужи временски период и донесе коначни продукт који се јавно презентује. (Џон В. Томас, 2000) Може се наћи и под називом: подучавање методом пројекта (Project-Method Teaching), настава оријентисана на пројекте (Project oriented instruction) или настава заснована на пројектима (Project-Based Learning).

Мултимедијални садржаји

Мултимедија (мултимедији) је назив за оне медије који су комбинација више различитих медија. Мултимедије карактерише мултимедијални доживљај, по појавним облицима (перцептивним видовима информација, тј. логичкој структури) и преносним путевима(физички преносним путевима) вишеструк, симултан, снажан доживљај, у најширем смислу то је проток информација између извођача и публике. Овај појам се сусреће и у свету забаве (музике, видео и рачунарских игрица...) али и у телекомуникацијама и свету рачунара.

Мултидисциплирани садржаји

Образовни профил се бави извођењем наставе у мултидисциплинарним и интердисциплинарним областима, као и научним истраживањима из тих области. Настава се изводи по модерним и флексибилним плановима и програмима и стичу се како теоријска, тако и практична знања у одабраним областима. Ученици стичу знања и вештине из области мултидисциплинарних и интердисциплинарних наука, примењивих у школству и напредним технологијама.

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати