Бравар - заваривач

Бравар – заваривач је класичан и популаран образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособности за: правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада израду делова металних конструкција и процесне опреме механичком обрадом и њихово спајање у целину заваривање електролучним (РЕЛ, МИГ, МАГ и ТИГ), електроотпорним и гасним поступцима, лепљење тврдим и меким поступцима планирање поступака рада контролу квалитета рада ефикасан рад у тиму примену мера безбедности и здравља на раду и очуване животне средине.

Практична Настава

Пословне Вештине

Запошљавање

Ако сте заинтересовани за овај смер, оставите Ваше податке и неко од наших запослених ће Вас контактирати