Почетна

Упис у 2023 / 2024 школску годину

Образовни смерови
Oktatási szakok

Образовни профили у Нашој школи

Средња школа „Лукијан Мушицки“ је посвећена у подучавању, учењу и развоју наших ђака у многим дисциплинама који имају значајну улогу у развоју привреде на глобалном новоу.

Образовни профили

Образовани смерови

Зашто уписати гимназију?

 • Предмети који се уче представљају уравнотежен избор како природних, тако и друштвених наука.
 • Заступљени су скоро сви предмети из основне школе, уз неколико нових (латински језик, психологија, социологија, филозофија, устав и права грађана).
 • Овакве гимназије су идеалне за ђаке који су подједнако добри и из друштвених и из природних предмета и још увек не могу да одлуче шта да изаберу.

Ученици се кроз 4 сколске године обучавају за обављање финансијско рачуноводствених послова.

Поред општих предмета, кроз низ стручних предмета упознавају се са економијом предузећа, економијом државе као и међународном економијом. Иста сазнања употребљавају кроз рад виртуелних предузећа. Кроз тај рад, ученици имају важне улоге од оснивања, управљања и одлучивања у предузећу. Евидентирају пословне промене и утврђивају успешност пословања предузећа. Са завршетком школовања они су оспособљени за самосталан рад.
Како су нам финансијске одлуке неопходне и у свакодневном живот, овде можете добити веома корисне информације и савете

Смер техничар заштите од пожара је атрактиван смер који наша школа нуди будућим средњошколцима. Једна смо од малобројних школа у целој Србији која нуди овај смер.

После завршеног четворогодишњег школовања наши ученици су оспособљени да се баве:

 • Пројектовањем заштитних противпожарних система;
 • Заштитом од пожара и 
 • Гашењем пожара.

Наши професори пружиће ученицима одличну основу у знању која је потребна за проналажење посла или да искористе на неком од факултета или некој од виших школа. 

Научите да поправите рачунар, замените покварени део и инсталирате оперативни систем. 

Током школовања ученици кроз практичну наставу и вежбе довијају практична применљива знања која се односе на одржавање рачунарских система. 

У току четворогодишњег образовања ученици ће савладати рад са микроконтролерима (ARDUINO), и са микрорачунарима (RASPBERRY PI). 

Ученици ће истовремено савладати основне технике програмирања.  

Од малена волиш да се сређујеш, инспиришу те боје, цртање? Покушаваш да сама себи правиш фризуре, шминкаш се, помажеш другарицама око косе, плетеш плетенице, експериментишеш испробавајући разне фризуре? Привлачи те свет фризерских салона? Интересују те тајне и здраве косе и њене неге? Желиш да истакнеш своју креативност, смисао за лепо?
Онда си на правом месту!

Оператер за израду намештаја је савремени образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за:

 • правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада
 • машинску обраду дрвета и плоча на бази дрвета (конвенционалне и ЦНЦ машине)
 • површинску обраду и заштиту производа од дрвета
 • кројење материјала и пресвлачење (тапацирање) намештаја
 • склапање и монтажу столарских и тапетарских производа
 • планирање поступака рада
 • контролу квалитета рада, ефикасан рад у тиму, примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.

Бравар-заваривач је класичан и популаран образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за:

 • правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада
 • израду делова металних конструкција и процесне опреме механичком обрадом и њихово спајање у целину
 • заваривање електролучним (РЕЛ, МИГ, МАГ и ТИГ), електроотпорним и гасним поступцима, лемљење тврдим и меким поступцима
 • планирање поступака рада
 • контролу квалитета рада
 • ефикасан рад у тиму
 • примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.

Оператер машинске обраде је савремени образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за:

 • правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада
 • рад на конвенционалним и нумеричким (ЦНЦ) машинама за обраду метала
 • контролу квалитета рада
 • ефикасан рад у тиму
 • планирање поступака рада
 • контролу квалитета рада
 • примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.

Бравар-заваривач је класичан и популаран образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за:

 • правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада
 • израду делова металних конструкција и процесне опреме механичком обрадом и њихово спајање у целину
 • заваривање електролучним (РЕЛ, МИГ, МАГ и ТИГ), електроотпорним и гасним поступцима, лемљење тврдим и меким поступцима
 • планирање поступака рада
 • контролу квалитета рада
 • ефикасан рад у тиму
 • примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.

Оператер машинске обраде је савремени образовни профил и ученици ће се у току образовања оспособити за:

 • правилну, рационалну и економичну употребу и одржавање средстава рада
 • рад на конвенционалним и нумеричким (ЦНЦ) машинама за обраду метала
 • контролу квалитета рада
 • ефикасан рад у тиму
 • планирање поступака рада
 • контролу квалитета рада
 • примену мера безбедности и здравља на раду и очување животне средине.

Нудимо широк спектар висококвалитетних наставних и ваннаставних активности

Шта нашу школу чини другачијом?

 • Нудимо неколико различитих смерова који могу бити интересантни за све ђаке, како за трогодишње школовање, тако и за четворогодишње шкловање.
 • Наше наставно особље се труди да квалитетно пренесе своје знање и искуство приликом рада са ђацима.
 • Дуално образовање, које помаже ђацима да брже нађу посао након завршетка школе.
 • Велики број наших ђака који су уписали и завршили факултете, како у земљи, тако и у иностранству.

Дуално образовање

Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, он већ у првом разреду може почети да иде и у компанију, на учење кроз рад. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, у компанији.
Неопходност да се формални образовни систем прилагоди потребама привреде за кадровима, подстакла је развој дуалног образовања. На обострану корист компанија и ученика, охрабрује се ученикова продуктивност и мотивисаност за стицање вештина. Након завршетка школовања по дуалном моделу образовања ученик се може запослити код послодавца или покренути сопствени посао, али такође има и проходност за даље школовање. Послодавац на овај начин смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје компаније.

Дуално образовање