РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА ФЕБРУАР  ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОД.

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Писмени: 8.2.2021.понедељак у 9:30h – Наташа Томић Симић
Усмени: 9.2.2021. уторак у 12:00h – Mаријана Радовановић, Александра Скенџић, Наташа Томић Симић
2. МАТЕМАТИКА
Писмени: 5.2.2021.. петак у 12:30h- Јелена Ћосић Рожа
Усмени: 12.2.2021. петак у 11:15h Лара Берић, Јелена Ћосић Рожа, Дијана Пролић
3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Писмени: 1.2.2021. понедељак у 14:10h Снежана Петковић Бумбић
Усмени: 10.2.2021. среда у 12:00h, Снежана Петковић Бумбић, Гордана Тот, Дијана Пролић
4. МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Писмени: 1.2.2021. понедељак у 11:15h Силвија Кантар Фараго
Усмени: 2.2.2021. уторак у 11:15h Силвија Кантар Фараго, Мариа Аладич, Ласло Веребељи
5. ВЕРСКА НАСТАВА – 3.2.2021. среда у 12.00h – Душан Русмир, Катица Веђелек, Дијана Пролић
6. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- 3.2.2021. среда у 11:15h- Балаж Ђармати , Чорба Роберт, Дијана Пролић
7. ФИЛОЗОФИЈА- 11.2.2021. четвртак у 14:00h – Синиша Шарић, Алексић Дражана, Дијана Пролић
8. СОЦИОЛОГИЈА –2.2.2021. уторак у 12:40h- Роберт Чорба, Марија Куљић, Маријана Томић
9. ЕКОЛОГИЈА И БИОЛОГИЈА- 8.2.2021. понедељак у 11:20h- Љубица Копчански, Срећков Зорана, Дијана Пролић
10. УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО- 9.2.2021. уторак у 13:10h- Нада Лазић, Роберт Чорба, Дијана Пролић
11. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – 3.2.2021. среда у 9:30h- Атила Штајер, Ненад Барановски, Дијана Пролић
12. ПРАКТИЧНА НАСТАВА (техничар заштите од пожара)- 5.2.2021.. петак у 10:40- Балаж Ђармати, Роберт Чорба, Каролина Пакаи
13. ПРВА ПОМОЋ- 1.2.2021.понедељак у 14:40h- Марија Гвоић, Марковић Слађана, Дијана Пролић
14. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ- 3.2.2021. среда у 11:00h- Марко Росић, Jанко Павлис, Дијана Пролић
15. УТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА ПОЖАРА- 2.2.2021. уторак у 14:40h- Каролина Пакаи, Роберт Чорба, Дијана Пролић
16. ПРОТИВПОЖАРНА ПРЕВЕНТИВА-3.2.2021. среда у 12:40h- Каролина Пакаи, Балаж Ђармати, Дијана Пролић
17. ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА- 1.2.2021. понедељак у 16:00h- Милко Кузман, Радивоје Петровић, Дијана Пролић
18. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА- 3.2.2021. среда У 12:40h Анико Фехер, Каролина Пакаи , Дијана Пролић
19. ОРГАНСКА ХЕМИЈА- 4.2.2021.. четвртак у 12:40h- Ева Чорба, Каролина Пакаи, Дијана Пролић
20. ВАТРОГАСНЕ СПРАВЕ И ОПРЕМЕ- 2.2.2021. уторак у 10:40h- Каролина Пакаи, Балаж Ђармати, Дијана Пролић
21. ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРА- 4.2.2021. четвртак у 13:10h- Каролина Пакаи,Чорба Роберт, Дијана Пролић
22. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА- 1.2.2021. понедељак у 11:50h- Чорба Роберт, Каролина Пакаи,Дијана Пролић
23. РАЧУНОВОДСТВО- писмени: 10.2.2021. среда у 12:00h- Tамара Дејановић
Усмени: 11.2.2021. среда у 10:30h- Тамара Дејановић, Мирослава Гогић, ДражанаАлексић
24. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА- 5.2.2021. петак у 14:00h- – Мирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
25. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ- 4.2.2021. ЧЕТВРТАК у 14:30h- Мирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
26. МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО- 16.12.2019. понедељак у 16:20h- Mирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
27. МАРКЕТИНГ – 12.2.2021. петак у 12:20h- Мирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
28. ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ- 8.2.2021. понедељак у 12:40h- Мирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
29. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ- 9.2.2021. уторак у 12:00h- Мирослава Гогић, Дражана Алексић, Тамара Дејановић
30. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ- 12.2.2021. петак у 12:40h- Мирослава Гогић, Тамара Дејановић, Дражана Алексић
31. ФИЗИКА- 5.2.2021. петак у 13:00h- Mариа Аладич, Лара Берић, Дијана Пролић

Share This Post!

Категорије