Питања за ванредне ученике, Рачунарство и информатика, први разред, финансијски администратор