Питања за ванредне ученике, Пословна информатика, други разред, финансијски администратор.docx