КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ са непуним радним временом, 71%, на неодређено време

Преузми документ

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ, са непуним радним временом, 60%, на неодређено време

Преузми документ

КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА са пуним радним временом , на неодређено време – два извршиоца.

Преузми документ

PÁLYÁZAT HATÁROZATLAN IDEJŰ, 71%-OS RÉSZMUNKAIDŐS

MAGYAR NYELVEN ELŐADÓ SZÁMÍTÁSTECHNIKA ÉS INFORMATIKA TANÁRI ÁLLÁSRA

Töltse le a dokumentumot

Share This Post!

Категорије