ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА III ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА- Ж.ФРИЗЕРИ -стари програм