ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА III ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА-- Ж.ФРИЗЕРИ -стари програм