ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА II ГОДИНУ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ- усмено