ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА II ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА