ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА I ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА- усмено