ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА I ГОДИНУ ИЗ ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАД-пракса